11

15 1711 1416

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้

คณะคุณแม่ผิน ช่องสาร,คุณมานะ สารธรรม,คุณสมบัติ ปัญจาคะ

ทำบุญคล้ายวันเกิด คุณมานะ สารธรรม  ถวายสังฆทาน,หนังสือพระไตรปิฎก

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ขึ้นมาทำภัตกิจ  รวมทั้งสิ้น 91 รูป

พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. พระวิปัสสนาจารย์ได้เมตตากล่าวอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2  (หอฉัน) มจร วังน้อย อยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Leave a Reply