22

22 19 20 21 23

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร และพระวิทยากร

นำคณะเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลสาธารณสุข

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประกอบพิธีสมาทานศีลกล่าวคำถวายภัตตาหาร

บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,200 บาท

ปรารภทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

และอุทิศให้บรรพการีชน เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ประธานสงฆ์อนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2

มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

Leave a Reply