232

 

232

21

 

25

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น

โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เป็นประธานสงฆ์รับประเคนและอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 

มจร  วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Leave a Reply