221

221 222 223 224 225

พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ประธานพิจารณาอาหารและกระทำภัตกิจ

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี  ชั้น 2

มจร  วังน้อย  พระนครศรีอยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Leave a Reply