4 มีนาคม 2562

4/03/2019/เวลา 11.15 น. “รับประเคน+พิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ+อนุโมทนาคาถา”  ผู้บริห...

2 มีนาคม 2562

2/03/2019/เวลา 10.30 น. คุณพ่อวิจิตร-คุณพ่อพยงค์-คุณพ่อทองชุบ พรหมประทุม ลูกหลาน แ...

3 มีนาคม 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 7 รูป,พระนิสิตเถรวาท จำน...

28 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย 1.คุณแม่สมถวิล งามเขต ญาติมิตร และคณะ...

26 กุมภาพันธ์ 2562

“ทำบุญอุทิศให้ บิดา มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ”  แม่ชีทองสุข นามเ...

24 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณพ่ออุทัย-คุณประไพ เพาะบุญ และครอบครัว ทำ...

21กุมภาพันธ์ 2562

“ประชุมรายงานตรวจติดตามการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหาร” คณะสหเวชศา...

วันมาฆบูชา

“พิธีเวียนเทียน”  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานพิธีจุดธูปเ...