วันที่ 1 ธันวาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล: 1.คุณพ่อสายัณห์-คุณแม่จินตนา พงษ์สนาม-คุณแม่บัญ...