เจ้าภาพ 7 กรกฎาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 196 รูป วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย: 1....

2 กรกฎาคม 2560

  กลุ่มงานธรรมวิจัย  ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริกา...

เจ้าภาพ 1 กรกฎาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 145 รูป วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกอบ...