วันที่ 1 สิงหาคม 2560

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 “เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 535 รูป”  ประกอบ...

31 กรกฎาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

29 กรกฎาคม 2560

  29 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป  ประกอบด้วย: 1.ครอบค...

ทรงพรเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ มหาวชิราลงฺกรณราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุ...

25 กรกฎาคม 2560

    เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 457 รูป (ผู้บริหาค คณาจารย์ เจ้าหน้...

23 กรกฎาคม 2560

  ครอบครัว “กาญจนวิกัติ” ครอบครัว “บุญมี” ถวายข้าวสาร, สมุด, ปากกา ...