วันที่ 6-8 กันยายน 2562

โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน…“ภาวนาเพื่อรู้ใจ ฟั...