16 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสามเณร (จำนวน...

13 พฤษภาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/...

12 พฤษภาคม 2561

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ,กรรมการและเลขานุการ...

9 พฤษภาคม 2561

9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสนพิธีกร อาจารย์สมชาย บุญสุ่น ประกอบพิธีนำคณะเจ้า...

6 พฤษภาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย: 1.คุณวิ...