วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ประกอบด้วย: 1. คุณแม่ณัฐมน ศิริเจริญไชย และ...

30 ตุลาคม 2562

“พิจารณาอาหาร”1.ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 27 รูป 2.พระนิสิต (เ...

29 ตุลาคม 2562

“งานสืบสานประเพณีกวนข้าวกระยาสารท” กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเท...

18 ตุลาคม 2562

รายนามคณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิส...

20 ตุลาคม 2562

  รายนามคณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิ...

17 – 21 ตุลาคม 2562

  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ...