วันวิสาขบูชา2560

  เจ้าภาพถวายสังฆทาน-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 46 รูป ประจำวัน...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

9 รูปภาพ · Updated 3 ชั่วโมงที่แล้ว เจ้าภาพถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 62 ...