วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

วันที่ 30 กันยายน 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อา...

วันที่ 24 กันยายน 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ป...

วันที่ 23 กันยายน 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ป...

วันที่ 22 กันยายน 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ป...

วันที่ 6-8 มกราคม 2563

วันที่ ๖-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ. ได้รับนิมนต์ให้การอบร...

วันที่ 6-8 กันยายน 2562

โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน…“ภาวนาเพื่อรู้ใจ ฟั...