๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาค...

23 สิงหาคม 2562

  วันนี้วันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 9) เวลา 10.30 น. “ถวายเครื่องครัว” คุณแม่เครื...

21 สิงหาคม 2562

เช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. มีเจ้าภาพจำนวน 2 คณะด้วยกัน คณะที่ 1 คุณอาร...

20 สิงหาคม 2562

20/08/2019 “กล่าวอนุโมทนาคาถา” เจ้่าภาพถวายภัตตาหารประกอบด้วย: 1.คณะศิษยาน...

19 สิงหาคม 2562

  19/08/2019 “กล่าวอนุโมทนาคาถา” เจ้าภาพถวายภัตตาหารประกอบด้วย: 1.ครอบครัว R...

18 สิงหาคม 2562

    18/08/2019 “กล่าวอนุโมทนาคาถา” เจ้าภาพถวายภัตตาหารประกอบด้วย: 1.คุณเบญ...

17 สิงหาคม 2562

17/08/2019 “อนุโมทนาคาถา” เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย: 1.สหกรณ์ออมทรั...

10-12 สิงหาคม 2562

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน “ภาวนาเพื่อรู้ใจ ฟังเพื...

วันที่ 10 สิงหาคม 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. คุณพ่อวิจิตร-พ.ต.ท.กิตติวีระชัย-คุณธนาวดี-ด.ญ.เ...

วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

22-26 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมจิตตภาวนา หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมนำสุข ระดับกลาง...

8 สิงหาคม 2562

เจ้าภาพวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย: 1.คุณโชติกา-น...

6 สิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย: 1.คุณแม่ศรีรุ้ง เตร...

30 กรกฎาคม 2562

เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน จำนวน 4,000 ชุด คุณนิติ-คุณสมพร-คุณสุรินทร์-คุณลล...

19 กรกฎาคม 2562

   “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕...

15 กรกฎาคม 2562

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอองค์กา...