ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 3 กรกฎาคม 2560

d1

 

d2 d3 d4 d5 d6 d7

 

เจ้าภาพวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

1.คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 40,000 บาท ถวายข้าวสาร 10 กระสอบ (12,000 บาท) สมทบกองทุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 48,000 บาท

2.บริษัท เอสเทล แคปิตอล จำกัด (คุณยงยุทธ ชัยพรมประสิทธิ์) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000 บาท  ปรารภการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม/ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สัมโมทนียกถาและมอบของที่ระลึก

Close