ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิต วันอังคาร ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตเถรวาท และมหายาน
วันอังคาร ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะที่ 1: คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก โดย นางจารุชา ทองประสิทธิ์/นายกัมชัย-นางพิรพัส ต๊อดแก้ว และนางนาตยา นิยมพงษ์
-เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย แกงจืดมะละกอ/หมูทอด/ผัดวุ้นเส้น ผลไม้ (มะละกอ/แคนตาลูป/น้ำสำรองสามร้อยขวด)
ปรารภ: ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะศิษยานุศิษย์ และอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร

คณะที่ 2: คุณธนพร ลีลาภิรมย์/คุณศิริกัญญา อัศวชัย/MR.Chana Sik Nine
-บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 3,000.-
-ถวายสังฆทานพระสงฆ์
ปรารภ: ทำบุญอุทิศให้ คุณแม่ ตั่ง ซู้ เฮี้ยว

คณะที่ 3: คุณพรศรี วัฏฏานุรักษ์ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ม.5/4
-ถวายกล้วยหอมเข้าโรงครัว มจร จำนวน 200 กิโลกรัม
ปรารภ: ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

“อยากจะทำบุญถวายภัตตาหารต้องทำอย่างไร?”

สำหรับท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายภัตตาหาร สามารถร่วมทำบุญได้ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน ชั้น 1) มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือ ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมบุญสามารถทำบุญผ่านทางบัญชี “กองทุนภัตตาหารพระนิสิต” ได้ดังนี้

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
สาขา : อุทัย
เลขบัญชี : 417-2-45976-2
ชื่อบัญชี : มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิต

 

หรือแสกน Qr Code ข้างล่างนี้

ส่งหลักฐานการทำบุญเพื่อประกาศอนุโมทนาประจำวันและออกใบอนุโมทนาได้ที่ id line : @donation.mcu หรือ e-mail : dhammawijai@mcu.ac.th

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศานาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธาที่ท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลคุ้มครองป้องกันท่านให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งปวง  เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close