ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ” ครัวสุขภาพพระสงฆ์ ครั้งที่ 4 (Project: Health Recipes for Monks)

โครงการ” ครัวสุขภาพพระสงฆ์ ครั้งที่ 4 (Project: Health Recipes for Monks)
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสอนแม่ครัวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำอาหารเมนูสุขภาพ ไร้เนื้อสัตว์ เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน
เป็นความร่วมมือทำโครงการร่วมกัน ระหว่าง มูลนิธิ Dharma Voices for Animals Thailand. (DVA) และ Sinergia Animal (SA)

วิทยากรโดย ดร.ชิระ ถาวรธวัช (โค้ชแบงค์) กรรมการมูลนิธิ DVA Thailand. เจ้าของช่องยูทูปและเพจ Coach bank chira: เคล็ดลับง่ายๆการรักษาโรคด้วยอาหาร และการเป็นเศรษฐีความสุข ที่มาทำหน้าที่ เชฟและวิทยากรผู้บรรยายเผยแพร่ความรู้ เมนูสุขภาพ สำหรับทำถวายพระสงฆ์

***แขกรับเชิญพิเศษ***
คุณณัฏฐา โปฎก” หรือ “เชฟเป้ ” เป็นเชฟแพลนท์เบส รุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดอยากทำให้อาหารแพลนท์เบสที่ดีต่อสุขภาพ ไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก ในรูปลักษณ์ที่สนุก น่าทาน และอร่อย
เมนูที่จะจัดสอนมให้แม่ครัวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. เต้าหู้ราดพริก เสริฟกับข้าวสวย
2. สปาเกตตี้ ขาเห็ดคั่วพริกเกลือ ซอสมะเขือเทศ
ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิ DVA Thailand. รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ด้วยเมนูสุขภาพไร้เนื้อสัตว์
คุณ ภรอาภา ถาวรธวัช นายกสโมสรโรตารี่ นครนายก และทีมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพนำผลไม้ ถวายเพลร่วมกับเราในครั้งนี้
ทางมูลนิธิฯ มุ่งมั่น ตั้งใจอยากให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน และส่งเสริมสอนให้คนกินอาหารเป็นยา ลดการเกิดโรคภัยรวมถึงไม่เป็นการเบียดเบียนสัตว์โลก ส่งเสริมศีล ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

Close