ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 37 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 37 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 37 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม”  ร่วมสวดมนต์ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา

 

ขอนิมนต์และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ติดตามรับชมรายการ “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม” ตามนโยบาย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565

เวลา 09.00 – 10.30 น. ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 18.00-19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ โดย พระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการส่วนธรรนิเทศ มจร

เวลา 19.00-20.00 น. ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์” โดย พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ถาวรเมธี, ป.ธ.9), ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มจร, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 20.00-21.00 น. ปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนา โดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต ดร. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร

 

พิธีกรดำเนินรายการ โดย พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร

ภาคเช้า ร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้
https://zoom.us/j/9035248031?pwd=REdFSlNFRHJZb2NIbDB3UnhpaEovUT09

ห้อง Zoom meeting ID: 632 114 0879 passcode: 2564

ภาคค่ำ ร่วมกิจกรรมตามลิงค์นี้
https://zoom.us/j/6321140879?pwd=ODBlMGE0WGxJWGxKaGQ0QWU3WjBDdz09

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้
https://forms.gle/3uQVYB8SdqzQ4Jhy6

ติดตามถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ที่
YouTube: mcu tv ,
Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel,
www.tv.mcu.ac.th

 

ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

Close