กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

2 กรกฎาคม 2560

tod1 tod2 tod3 tod4 tod5 tod6 tod7 tod8

tod9

 

กลุ่มงานธรรมวิจัย  ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  พระนครศรีอยุธยา

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

Close