ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 7 กรกฎาคม 2560

ke ke1 ke2 ke3 ke4 ke5

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 196 รูป วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย:

1.คุณปลิดา สามัตถิยะ และครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์ ทรัพย์สกุล และคณะ (ถวายสังฆทานครั้งที่ 48) 

3.คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดี-นางสาวชิดชนก ยางสันเทียะ (ถวายเครื่องสังฆทาน)

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนีกถา

Close