กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงฆ์

mcu1

mcu2

camp

asom1

asom2

 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2560

ทอด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

และ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว แจ้งความประสงค์ที่

กลุ่มงานธรรมวิจัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม.

กลุ่มงานธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close