ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

metha metha1 metha2

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 506 รูป ประจำวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย:

1.แม่ชีดวงพร ปราณี และคณะ  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล จำนวน  23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ในโอกาสนี้แม่ชีดวงพร ปราณี และคณะ (วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.) นิมนต์พระสงฆ์ 70 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ทำบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปี)

ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธีการเจริญพระพุทธมนต์

2.คุณพ่อวิจิตร-คุณพ่อพยงค์-คุณแม่ลำยอง พรหมประทุม และครอบครัว ณ อาคารหอฉันชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close