ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพขนมปังขนมครก

pain2 pain3

pain1 pain4 pain5

 

เจ้าภาพขนมปัง ขนมครก  กาแฟ  โอวัลติน  เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารหอฉัน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  

อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close