Uncategorized

พนักงานธนาคารทหารไทยปฏิบัติธรรม

a1 a3 a4

 

เวลา 18.00 น. พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

นำโยคี(พนักงานธนาคารทหารไทยเข้ากรรมฐาน 14-16 ก.ค.2560)ทำวัตรเย็นแปล สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน

ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close