Uncategorized

วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

Mcr1 Mcr2 Mcr3 Mcr4 Mcr5 Mcr6 Mcr7

วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

อุบาสกอุบาสิกาพากันสมาทานศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Close