Uncategorized

พนักงานสวัสดิการโรงครัวมหาวิทยาลัย

Jpeg2

 

 

พนักงานสวัสดิการโรงครัว 1. ประจำฐานโรงครัวแผนกปรุงอาหาร  2. ประจำฐานหอฉันชั้น 2 แผนกจัดเตรียม

กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close