ข่าวประชาสัมพันธ์ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร

metha1

metha2

metha3

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 271 รูป ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2559

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์,เลขาธิการ สนพ. ทำบุญคล้ายวันเกิด

บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 10,000 บาท  โดยมี พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย,ดร. กล่าวอนุโมทนาคาถา

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก  ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคม  คณะครุศาสตร์ มจร

ได้ประพันธ์บทกลอน

เมธาพันธ์…วันนี้…

เกิดปลายฝนต้นหนาวเดือนดาวรุ่ง
ที่ท้องทุ่งบ้านนาฟ้าสดใส
ลูกอีสานคนจริงยิ่งกว่าใคร
มาเป็นใหญ่ตำแหน่งที่แสนดีงาม

อายุสี่สิบเก้าดุจดาวฤกษ์
อรุณเบิกเกิดสิบเจ็ดเพชรสยาม
พฤศจิกายนคนเด่นนาม
บทนิยามคือเชี่ยวชาญเรื่องการเมือง

เมธาพันธ์วันนี้ศักดิ์ศรีเลิศ
ศิษย์บูเชิดเก่งศาสตร์ผู้ปราชญ์เปรื่อง
ตำแหน่งรองคณบดีปีรุ่งเรือง
เด่นประเทืองคู่ถิ่น มจร

วันนี้เป็นวันเกิดประเสริฐแล้ว
งามเพริศแพร้วสาธุอายุต่อ
อวยพรให้สุขสันต์ตามฝันทอ
คงความหล่อไร้โศก โชคดีเทอญ
ช.ศรีนอก
17 พ.ย. 59

Close