ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี่ จำกัด  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  นำโดย คุณจุธชา พรนุเคราะห์ ทำบุญคล้ายวันเกิด พร้อมด้วยคุณแม่พัชมน ปั่นรัศมี/คุณชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์/พร้อมครอบครัวหมู่ใหญ่ นิเมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน  9 รูป

บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์ เทคโนโลยี่ จำกัด  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  นำโดย คุณจุธชา พรนุเคราะห์ ทำบุญคล้ายวันเกิด พร้อมด้วยคุณแม่พัชมน ปั่นรัศมี/คุณชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์/พร้อมครอบครัวหมู่ใหญ่ นิเมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน  9 รูป มีพระศรีคัมภีรญาณ,ศ.,ดร. เป็นประธานสงฆ์ พระศรีธรรมภาณี,พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย,ดร.,พระมหาเมธา จนฺทสาโร เป็นต้น ได้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 561 รูป ถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหาร 35,000 บาท

 

Close