Uncategorized

25 กรกฎาคม 2560

si1 si2 si3 si4 si5

 

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 457 รูป

(ผู้บริหาค คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 19 รูป, พระนิสิตเถรวาท 395 รูป, พระนิสิตมหายาน 43 รูป) ประกอบด้วย:

1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.คุณนันทชิต โกสินทร์ และครอบครัว (ถวายเครื่องสังฆทาน)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close