Uncategorized

7 กรกฎาคม 2562

 

 

พระวิจิตรชยากรmbt1

896 897 985

mbt3

mbt2

 

ถวายอาลัยแด่หลวงพ่อพระครูวิจิตรชยาภิรักษ์ อดีตเจ้าคณะตำบลหนองน้อย จังหวัดชัยนาท

พระครูวิจิตรชยาภิรักษ์ ( รกฺขิตาจาโร ภิกฺขุ [วิชัย ทรงรัตน์] )
แสนเสียดายพระดีที่ลาโลก
ท่านวิโยคจากไปใจหวนหา
สมภารวัดวังหมันลานบุญญา
วันที่ 7 กรกฎา สุดอาลัย
พระครูวิจิตรชยาภิรักษ์
เป็นพระนักพัฒนามานานหลาย
พระดีแห่งชัยนาทนิราศไป
บัดนี้ท่านวางวายไม่กลับมา
สมภูมิพระอริยะเมื่อละขันธ์
สติมั่นสมทายาทพระศาสนา
ลูกหลานนบชุลีกรขอพรมา
ขอบุญบารมีดลทุกคนเทอญ.

พระมหามนตรี ขันติสาโร
ป.ธ.9; พ.ม.; พธ.บ. (ครุศาสตร์) ;
M.A. (English) B.H.U. India.

———————————————

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบผู้ไตร จำนวน 1 ชุด พวงหรีด 1 พวง เพื่อคารวะศพ

พระมหาทองคำ ฐิตเปโม  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบผู้ไตร จำนวน 1 ชุด เพื่อคารวะศพ

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รดน้ำศพ

พระราชสุทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท วัดปากครองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร จ. ชัยนาท ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

พระธรรมปริยัติโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๓ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปนกิจศพ

ณ วัดวังหมัน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

 

Close