Uncategorized

31 กรกฎาคม 2560

P0 P1 P2 P3 P4

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อาคารหอฉันชั้น 2

ประจำวันจันทร์ ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะที่ 1 : คุณพ่อปลิว-คุณแม่ลำใย ประทับวงศ์ และครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสาร 1 กระสอบ

ปรารภเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว  จากตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กล่าวสัมโมทนียกถา: พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา

 

Close