Uncategorized

ฟังธรรมตามกาล

asom asom1 asom2 asom4 asom5

ฟังธรรมตามกาล

ใช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  วัดหรือสถานที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าจำพรรษาตลอดไตรมาสนั้น  ในวันพระแปดค่ำ ก็ดี สิบห้าค่ำ ก็ดี ตามประเพณีนิยม

จะนินมต์พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาเทศนาธรรมให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่มาถือศีลปฏิบัติธรรม ณ วัด หรือ สถานธรรม นั้น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นสถานธรรมแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาจำนวนสิบเอ็ดรูป  โดยมีพระมหาอุทัย  พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร เป็นประธานสงฆ์คอยดูแลพระภิกษุสงฆ์ได้ขึ้นเทศนาธรรม

เพื่อเป็นการเจริญสติสดับปัญญาแก่ผู้ฟังทั้งหลาย  ท่านผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายสามารถร่วมฟังธรรมและร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม

ตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   ติดต่อสอบถามได้ที่ 099-5361599,062-9954561

 

Close