ข่าวประชาสัมพันธ์ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

คณะคุณรัตนา-คุณจีระศักดิ์ ดวงใจ และคณะ บริษัท วิง ฟง กรุ๊ป จำกัด อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

pmvi1

pmvi2

pmvi3

 

วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

เจ้าภาพถวายภัตตารเพลแด่พระสงฆ์ 181 รูป ประกอบด้วย

คณะคุณรัตนา-คุณจีระศักดิ์ ดวงใจ และคณะ

บริษัท วิง ฟง กรุ๊ป จำกัด

อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระวิชัย อคฺคธมฺโม เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล

ได้เมตตากล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้

Close