Uncategorized

22 สิงหาคม 2560

m1 m3

 

22 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 492 รูป  ประกอบด้วย:

1.พญ.สายป่าน-นางสาวโสฐิตา ขุนภักดี และคณะ  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 35,000.00 บาท

2.คณะศิษยานุศิษย์ พอจ.สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี ร่วมถวายภัตตาหารเพล

3.แม่ชีสุนีรัตน์ ชุติพิเชียร-คุณจิรากุล ร่วมเริงชัย  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 3,000.00 บาท

4.คุณพ่อณรงค์-คุณแม่เปรมจิตร อยู่โต ถวายภัตตาหารเพล

5.คุณนันทชิต โกสินทร์  ถวายข้าวสารและน้ำดื่ม

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close