ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต 21 พฤศจิกายน 2559

theera1

theera2

theera3

 

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2559

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 401 รูป ประกอบด้วย

1.คุณเจษฎา ลี้ภากรณ์ และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล จำนวน 10,000 บาท

2.คุณจรัสพร วัจนคุปต์ และครอบครัว ร่วมถวายภัตตาหารเพล

พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ ป.ธ.9,ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร์ กล่าวอนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ เป็นอันเสร็จพิธี

Close