Uncategorized

วันที่ 8 กันยายน 2560

mk1 mk2 mk3 mk4 mk5

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

ประจำวันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คณะที่ 1 : พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.

ถวายข้าวสารทุกๆ เดือน

ที่ตั้ง:  วัดสุทธาวาสวิปัสสนา  อ.ลาดบัวหลวง  จ.อยุธยา

คณะที่ 2 : คุณพ่อมนตรี   ทรัพย์สกุลและคณะ ถวายสังฆทานครั้งที่ 51 ประกอบด้วย

ข้าวสาร 20 กระสอบ, ปลากระป๋อง 200 กระป๋อง

น้ำดื่ม 240 ขวด,กระดาษชำระ 54 ม้วน

ปรารภ: เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว หน้าที่การงาน

ที่ตั้ง:  เขตบางกะปิ  กทม.

คณะที่ 3 : คุณรักษ์วรินทร์  ปัญญาเนรมิตดี และคณะ ถวายสังฆทาน ครั้งที่ 24 ประกอบด้วย

ข้าวสาร 10 ถุง,น้ำผลไม้ 12 กล่อง,น้ำดื่ม 2 แพ็ค,บะหมี่ 2 แพ็ค,

ลูกอม 1,000 เม็ด,ปากกา 1 กล่อง,ผงซักฟอก 1 ถุง, ชุดสังฆทาน 1 ชุด

ปรารภ: เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว หน้าที่การงาน

ที่ตั้ง:  หมู่บ้านเมอราญาเพลส ถ.คู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

กล่าวสัมโมทนียกถา: พระราชปริยัติกวี,ศ.,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Close