ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

คุณพ่อโสภณ (อายุ 87 ปี)-คุณแม่ชูศรี (อายุ 85 ปี) ประมวลศิลป์ชัย และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญวันเกิดคุณแม่ชูศรี

thas1

thas2

thas3

thas4

thas5

 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 215 รูป

คุณพ่อโสภณ (อายุ 87 ปี)-คุณแม่ชูศรี (อายุ 85 ปี) ประมวลศิลป์ชัย และครอบครัว

นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญวันเกิดคุณแม่ชูศรี

เป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 25,000 บาท

Close