Uncategorized

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร

sar1 sar2 sar3

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับ แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี  ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

และ มูลนิธิร่วมกตัญญู  นำโดยดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  มีนายบุณยธร แสงโนรี เป็นตัวแทนมูลนิธิรับมอบเกียรติบัตร

เจ้าภาพงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มหาจุฬาฯ ” 1 ทศวรรษพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องประสานงาน อาคารหอฉันชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560

 

 

Close