Uncategorized

พธ.ม.รุ่นที่ 29

29a

29b 29c

พธม.รุ่น 29 (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มจร. วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เป็นเจ้าภาพนำขนมปัง จำนวน 600 ชิ้นมาถวายแด่พระสงฆ์ และผู้มาร่วมงานสัมมวิชาการนานานาชาติ

งานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มหาจุฬาฯ” ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

Close