Uncategorized

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

na1 na2 na3

 

คุณแม่สมจิตร์-คุณพัชริดา พรเจริญ และครอบครัว ถวายสังฆทาน มีข้าวสาร 1 กระสอบ,น้ำดื่ม 10 แพ็ค

พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นประธานให้ศีล-รับประเคน ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close