Uncategorized

วันที่ 8 ตุลาคม 2560

kathin

c2

c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีจากที่ต่างๆ ได้มารวมกัน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี (624,379) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 

ในการนี้พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ได้มอบหมายให้

พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

Close