Uncategorized

กฐินสามัคคีมหาจุฬาอาศรม

k1 k2 k3

 

 

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม

ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๓ ๕๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๗๙๓,๘๘๑๙,๘๐๔๓,๘๑๓๘,๘๑๘๒

Close