Uncategorized

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

mc1 mc2 mc3

 

บริหารจิตเจริญปัญญาถวายพระราชกุศล

ทำความดีด้วยการ “พัฒนาจิต” พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ นำพนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ

ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.

 

 

Close