ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดอุปสมบทหมู่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

mmr1 mmr2

mmr3

mmr4mmr5 mmr6  mmr8 mmr9 mmr10 mmr11

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

จัดอุปสมบทหมู่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

Close