Uncategorized

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

p1 p2 p3

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 201 รูป

คุณปิยะนุช รังคสิริ และคณะ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงาน ณ ห้องพิธีการ 1 พร้อมกันนี้ได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

kathin60

 

คุณสุพัตรา ประคองวงษ์ (บริษัท สมุนไพรปัญจศรี) นำเครื่องไทยธรรม จำนวน 20 ชุด สมทบกองกฐินสามัคคี ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560

Close