ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

sam2 sam3 sam4 sam5 sam6 sam7 sam8 sam9 sam10 sam11

 

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโครงการนี้ พระพรหมบัณฑิต,ศ.(ด้านปรัชญา) องค์อธิการบดีถวายอาหารบิณฑบาตพระบวชใหม่

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Close