Uncategorized

แม่ครัวจิตอาสา

d1

P112

m1 m2

 

m3 m4

คุณแม่พัชมน ปั่นรัศมี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำขนมหวาน มี ข้าวเหนียวลำไย เป็นต้น

ถวายพระสงฆ์ผู้ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม เป็นจิตอาสา เป็นแม่ครัวหัวป่า เป็นผู้ปฏิบัติธรรม

ในมางานเดียวได้บุญหลากหลาย ขออนุโมทนาสาธุ กับทุกๆ บุญที่ได้ทำแล้ว

ในงานปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ (IBSC) ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2560  ศกนี้

ได้รับปวารณาเป็นแม่ครัวจิตอาสาประกอบอาหารเจ ถวายพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรและโยคีผูปฏิบัติธรรม

บัณฑิตวิทยาลัยและกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 

Close