Uncategorized

ขอเชิญร่วมบุญวิปัสสนามหาจุฬาอาศรม

p909 p910 p911

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มจร. จำนวน 50 รูป/คน

ระหว่างวันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม พระมหาอุทัย  พลเทโว โทร.062-9954561 พระมหาไพโรจน์  กนโก โทร.083-7388091

Close