Uncategorized

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

b1 b2 b3

 

ครอบครัว “กุหลาบ” ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายปัจจัยสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จำนวน 1,000,000.-

แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 

Close