Uncategorized

กลุ่มพุทธธรรมนำชัยปฏิบัติธรรม

tm1 tm2 tm3

กลุ่มพุทธธรรมนำชัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน

ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการอบรมโดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

พระครูภาวนาสิงหเขต วิ. เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

 

Close