Uncategorized

พระนิสิตปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม

237226269

2535369

653215

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อสอบถาม

พระมหาอุทัย พลเทโว โทร.062-9954561, พระมหาไพโรจน์  กนโก โทร.083-7388091

 

Close