Uncategorized

คณะครุศาสตร์ปฎิบัติธรรมประจำปี2560

25395861 25396148 2539885125299503 25348842 25353681

คณะครุศาตร์ปฏิบัติธรรมประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2560

 

Close