Uncategorized

สามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม 2561

pp012pp011pp2

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.  2561

สอบถามได้ที่ 036-342953, 06-29954561, 08-37388091,0846514462

Close